Makipag-ugnayan sa mga customer sa Google nang libre

Gamit ang Google My Business Account, hindi lang listing ng negosyo ang makukuha mo. Gamit ang iyong libreng Business Profile, madali mong makakaugnayan ang mga customer sa Google Search at Maps.

Pamahalaan ngayon

Makakuha ng mga customer gamit ang napakahusay na Business Profile

Makakapag-post ka ng mga larawan at alok sa iyong profile para ipakita kung bakit natatangi ang negosyo mo, at makakapagbigay ka sa mga customer ng dahilan para ikaw ang palagi nilang piliin.

Pamahalaan ang aking Business Profile

Bigyan ang mga customer ng mas maraming paraan para makaugnayan ka

Handang makipag-ugnayan ang iyong mga customer – sa pamamagitan ng pagtawag, pagmemensahe, o pag-iiwan ng mga review. Ngayon, gamit ang mas maraming paraan para makipagtransaksyon, mas makakapagbenta ka na.

Pamahalaan ang aking Business Profile

Alamin kung ilang tao ang nakikipag-ugnayan sa iyo sa Google

Simulang pamahalaan ang iyong Business Profile sa Google ngayon