Tingnan kung kwalipikado ka.

Kinakailangang makatugon ang lahat ng aming Grantee sa mga partikular na pamantayan upang maging kwalipikado para sa Google Ad Grants at panatilihing aktibo ang kwalipikasyong iyon. Narito kung paano maging kwalipikado iyong nonprofit.

Pagiging Kwalipikado

Narito kung paano maging kwalipikado sa Google Ad Grants.

Ang Google Ad Grants ay bahagi ng programang Google for Nonprofits. Upang maging kwalipikado para sa Google Ad Grants, ang iyong organisasyon ay kinakailangang:

 • Magsimula sa pamamagitan ng pag-a-apply sa Google for Nonprofits
 • Mayroong wastong charity status. Pakitingnan ang site ng Google for Nonprofits para sa mga kahulugan ng charity status sa iyong bansa.
 • Kinikilala at sumasang-ayon sa mga kinakailangang certification ng Google tungkol sa hindi pagkakaroon ng diskriminasyon at pagtanggap at paggamit ng donasyon.
 • Mayroong gumaganang website na may makabuluhang content.

Ang mga institusyon at organisasyon ng pamahalaan, mga ospital at pangkat na pang-medikal, mga paaralan, mga akademikong institusyon at unibersidad ay hindi kwalipikado para sa Google for Nonprofits, ngunit kwalipikado ang mga mapagkawanggawang sangay ng institusyong pang-edukasyon.

Narito kung paano mananatiling kwalipikado.

Upang mapanatili ang iyong kwalipikasyon para sa Google Ad Grants, kailangang gawin ng iyong organisasyon ang sumusunod:

 • I-link ang iyong mga ad sa isang (at isa lamang) website domain, na kinakailangang ang mismong inaprubahan sa iyong paunang application.
 • Aktibong pamahalaan ang iyong AdWords account sa pamamagitan ng pag-log in nang isang beses sa isang buwan at paggawa ng hindi bababa sa isang pagbabago sa iyong account sa bawat 90 araw.
 • Ang iyong mga ad at keyword ay kinakailangang tumugma sa mga programa at serbisyo ng iyong organisasyon.
 • Mahigpit na ipinagbabawal ang komersyal na pag-a-advertise. Kung nagtataguyod ka ng mga produkto o serbisyo, 100% ng mga nalikom ay kinakailangang pumunta nang direkta sa pagsuporta sa iyong programa.
 • Ang iyong mga ad ay hindi dapat mag-link sa mga page na pangunahing binubuo ng mga link patungo sa iba pang mga website.
 • Ang iyong mga ad ay hindi maaaring mag-alok ng mga pinansyal na produkto (tulad ng mga mortgage o credit card), o humiling ng mga donasyon ng kotse, bangka o iba pang mga ari-arian.
 • Hindi maaaring magpakita ang iyong site ng mga ad ng Google AdSense o mga affiliate na link sa pag-a-advertise.

Ang Mga Grantee ng Ad na mapag-aalamang lumalabag sa alinman sa mga alituntuning ito ay maaaring maalis sa programa. Nakalaan sa Google ang karapatang tanggapin o tanggihan ang aplikasyon o paglahok ng isang organisasyon anumang oras, para sa anumang dahilan, at ang karapatang dagdagan o baguhin ang mga alituntuning ito para sa pagiging kwalipikado anumang oras. Isinasagawa ang mga pagpili sa sariling pagpapasya ng Google at hindi itatakda ang mga ito sa external na pagsusuri.