Sobrang simple.

Baguhan ka man sa search advertising o matagal nang pro, pinadadali ng Google Ad Grants ang paglunsad ng mga epektibong campaign, kasama ang mga solusyon sa pag-a-advertise na idinisenyo para sa lahat ng uri ng nonprofit.

Mga Solusyon

Padaliin ang paghahanap sa iyo sa Google.

Hayaan ang Google Ads na tumulong para isulong ang misyon ng nonprofit mo

Lumalabas ang mga search ad ng Google Ads sa tabi ng mga resulta ng paghahanap ng Google kapag naghanap ang mga tao para sa mga nonprofit na tulad ng sa iyo. Kasama dito ang maiinam na tool upang tulungan kang gumawa, mag-target at i-optimize ang iyong mga campaign. Kaya lagi kang may ganap na kontrol sa iyong mga campaign.

Mga Alituntunin

Ilang mahahalagang bagay na dapat tandaan.

Habang pinag-iisipan mo ang tungkol sa mga pinakamahusay na paraan upang gamitin ang Google Ad Grants, narito ang ilang alituntunin na dapat tandaan:

  • Ang iyong mga ad ay magiging lubusang text-based (walang mga video o imahe).
  • Lalabas lang ang mga ito sa mga page ng mga resulta ng paghahanap sa Google, sa mga posisyon sa ibaba ng mga ad ng mga nagbabayad na advertiser.
  • Kinakailangang naka-target sa keyword ang lahat ng campaign.
  • Ang iyong magiging maximum na cost-per-click (CPC) ay $2.00 USD.
  • Makakatanggap ka ng $10,000 USD (hanggang sa $40,000 USD para sa mga kalahok ng Grantspro) ng in-kind na pag-advertise sa Google Ads bawat buwan.