Binabago mo ang mundo. Makakatulong kami.

Limang hakbang lang ang kailangan mo para isumite ang iyong aplikasyon para sa Google Ad Grants.

Mag-sign Up
 1. 1

  Tingnan kung kwalipikado ka.

Bago ka mag-apply, tiyaking ang iyong nonprofit ay nasa isang bansa kung saan available ang Google Ad Grants at sumusunod ka sa iba pa naming mga kinakailangan upang maging kwalipikado

 1. 2

  Mag-apply sa Google for Nonprofits

Kung sakaling kwalipikado ka, kailangan mong mag-apply para sa isang account sa Google for Nonprofits.

 1. 3

  Mag-enroll sa Google Ad Grants

Kapag naaprubahan na ang iyong account sa Google for Nonprofits, maaari ka nang mag-enroll sa Google Ad Grants.

 1. 4

  Gawin ang iyong account

Gamitin ang gabay sa paggawa ng account para gumawa ng Google Ads account mo.

 1. 5

  Isumite ang iyong account para sa pagsusuri

Kapag nagawa mo na ang iyong account at na-set up ang iyong campaign, isumite ang iyong account para sa pagsusuri.