Ipinakikilala ang aming masasayang Grantee.

Tingnan kung paano tumutulong ang Google Ad Grants sa mga nonprofit sa buong mundo upang palawakin ang kamalayan, makaakit ng mga donasyon, mag-recruit ng mga volunteer at marami pang iba.

Science Buddies

Kinokonekta ang milyun-milyong estudyante, guro at magulang sa pamamagitan ng makabagong edukasyon sa agham.

Elder Wisdom Circle

Tinutugma ang mga naghahanap ng payo sa network ng mga senior na naglalaan ng payo batay sa sarili nilang mga karanasan sa buhay.

Travel to Impact

Pinasisigla ang pamumuno ng kabataan at kaunawaan sa kultura sa pamamagitan ng mga internship sa ibang bansa para sa mga estudyante ng unibersidad sa South Africa.

Barnardos

Kumikilos upang pahusayin ang mga pagkakataong inilalaan sa mga bata sa mahihirap na komunidad sa Ireland.

Kiwis for kiwi

Tumutulong sa mga lokal na organisasyon at pangkat sa komunidad na kumikilos upang protektahan ang natatanging kiwi na ibon.

GlobalGiving

Kinokonekta ang mga donor ng pagkakawanggawa sa mga social entrepreneur at mga nonprofit sa buong mundo.

SOS Children’s Villages of India

Sinusuportahan ang mga bata sa India na naulila, inabandona o hindi na kayang alagaan ng kanilang mga pamilya.

MAD

Naglalaan ng edukasyon at mga oportunidad sa pagtatrabaho sa mga bata sa India na nakatira sa mga bahay ampunan at pabahay.

The Fred Hollows Foundation

Kumikilos upang tapusin ang naiiwasang pagkabulag at pagpapahusay sa kalusugan ng mga katutubo sa Australia.

Singapore International Foundation

Pinagsasama-sama ang mga tao upang magbahagi ng mga ideya, kakayahan at mapagkukunan para sa tunay na pagbabago.

Ampleharvest.org

Nagbibigay ng kaalaman, nagpapakilos at nagpapatibay sa mga nagtatanim ng pagkain na ibahagi ang labis nilang ani sa mga nangangailangan.

Federation of Canadian Artists

Isinusulong ang kaalaman at pagpapahalaga sa sining at kultura sa lahat ng Canadian.

Mutirão no Bem

Sinusuportahan ang mga pamilya sa mga komunidad kung saan may social vulnerability sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa personal na pag-unlad ng kabataan.

Fuse School

Nagbibigay ng libreng edukasyon para sa lahat sa pamamagitan ng mga online na kurso sa Agham, IT, Business, Matematika at English.

We Care Animal Rescue

Ang pagtaguyod sa kapakanan ng mga hayop sa pamamagitan ng pag-aalaga para sa mga pusa at asong walang tahanan, paghahanap ng tahanan para sa kanila at pagtuturo sa publiko tungkol sa kapakanan ng mga hayop sa Napa Valley.

Caritas

Nakatuon sa isang urban na lipunang mapagkalinga at nakabatay sa pagkakaisa, na walang pagbubukod sa sawing-palad, upang mabigyan ng daan ang mga tao na mabuhay nang may dignidad.

Ibahagi ang iyong kuwento
Ginamit ba ng iyong nonprofit ang Google Ad Grants upang isulong ang iyong misyon? Ibahagi sa amin ang iyong kwento at maaari namin itong i-feature dito. Isumite ang iyong kwento