Google
Oras na para mag-upgrade
Mukhang kailangan ng boost ng browser mo. Para makuha ang pinakamagandang karanasan, mag-upgrade sa isang bersyon ng Chrome, Firefox, Safari, o Microsoft Edge na kamakailan lang.
Puwede mo ring piliin na magpatuloy na lang, pero baka iba ang hitsura ng ilang feature o hindi gumana tulad ng inaasahan.